Bel ons: +32 16 29 10 10
Mail ons: info@bchotel.be

Frequently Asked Questions

Voor uw comfort hebben wij deze FAQ’s samengesteld
met informatie over ons hotel, onze diensten en onze voorwaarden.

Indien u vragen heeft of andere informatie wenst,
aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de receptie.

De receptie is 24 uur per dag bereikbaar.

Wij wensen u een prettig verblijf toe en hopen u
in de toekomst (opnieuw) te mogen verwelkomen.

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen het Begijnhof Hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

ALGEMENE REGELS

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten/opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het Begijnhof Hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Wanneer de klant een eigendom van het hotel beschadigt, vragen wij u dit te melden zodat we samen tot een goede overeenkomst komen.

HET IS VERBODEN OM:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het Begijnhof Hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie -en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Overlast te veroorzaken voor andere gasten o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Een hotelkamer, op de ene of andere manier, onbruikbaar te maken. Het aantal dagen dat de hotelkamer onbruikbaar is, zal in rekening gebracht worden aan het op dat ogenblik geldende kamertarief, vermenigvuldigd met het aantal dagen dat de kamer in onbruik is.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op dekamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen.
 • Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het Begijnhof Hotel.

Hotelgegevens

Begijnhof Hotel BVBA
Tervuursevest 70
3000 Leuven

BTW 0434.903.854

E-mail info@bchotel.be
Tel +32 16 29 10 10
Fax +32 16 29 10 22
Website www.bchotel.be

Bereikbaarheid

RINGBUS

In Leuven is er de ‘Ringbus 600’ & ‘Ringbus 601’ die de hele dag om de 10 minuten de ring van Leuven rond rijdt. U kan dan afstappen aan de halte “Sportcentrum’ bij de Carrefour supermarkt.

Daar gaat u dan de voetgangerstunnel in om aan de overkant van de weg weer uit te komen. Dan gaat u links over de rivier en slaat u het eerste straatje links in waar u een zuil met de naam van ons hotel op ziet staan. Let wel: de ringbussen rijden enkel op weekdagen tussen 06u00 en 19u50.

BUS 1 OF 2

Bij het station ziet u de bushalte van De Lijn waar u bus 1 of 2 neemt tot aan de Naamsepoort. U zal dan wanneer u afgestapt bent het bord van “Delhaize” zien en steekt vervolgens bij het verkeerslicht het kruispunt over en dan ziet u de “Pizza Hut”.

Daarna wandelt u langs het Q8 tankstation en het restaurant “Waaiberg” waarna u rechts een klein straatje ziet. U volgt dit straatje en zo komt u vanzelf bij ons hotel. TIP: Wanneer u over de rivier wandelt bent u te ver!

BRUSSEL – BEGIJNHOF HOTEL

Wanneer u Brussel verlaat neemt u de E40 snelweg richting Luik. U blijft deze volgen tot u op een bepaald moment de afrit E314 Leuven-Hasselt-Genk ziet.

Neem vervolgens de afrit 15 Leuven en voeg in op de N264 Koning Boudewijnlaan (u komt voorbij bedrijven als Option en IMEC). Aan de 4e verkeerslichten gaat u rechtsaf en voegt u in op de Tervuursevest, u bent nu op de ring rond Leuven (u ziet rechts een Carrefour supermarkt). Bij de eerstvolgende verkeerslichten sorteert u uiterst links voor om een U-bocht te maken zodat u in de andere richting op de ring rondt Leuven rijdt. U bent nog steeds op de Tervuursevest. U ziet vervolgens een Q8 tankstation en vervolgens een restaurant ‘Waaiberg’. Vlak na het restaurant rijdt u het straatje rechts in. U zal een blauw bord met info over K.U.Leuven zien en een hoge reclamezuil van ons hotel met de tijd en temperatuur op vermeldt. Let op: als u over het water rijdt bent u te ver en moet u onder de brug linksomkeer maken.

2 adressen: Ons hotel heeft 2 adressen, namelijk: Groot Begijnhof 15, B-3000 Leuven en Tervuursevest 70, B-3000 Leuven. Als u met de auto komt en “Groot Begijnhof 15” ingeeft in uw gps, dan komt u niet bij de hotelparking uit, maar aan de zijkant van het Groot-Begijnhof. Dit gebied is echter autovrij, waardoor u niet tot aan het hotel kan geraken. Enkel voor fietsers en wandelaars is “Groot Begijnhof 15” correct. Voor de GPS of routeplanner adviseren wij daarom “Tervuursevest 70” aan te houden.

Parking

Ons hotel beschikt over een openlucht betaalparking die onder permanente camerabewaking staat. Hiervoor wordt een supplement van € 12 per wagen per nacht aangerekend. Deze parking is juist langs het hotel gelegen en is makkelijk bereikbaar via de slagboom die automatisch opent bij het oprijden. Om de parking te verlaten heeft u een code nodig. Deze code wijzigt dagelijks om 14u en is steeds aan receptie balie te verkrijgen (na betaling). Gasten die uitchecken, verzoeken we om voor 14u de parking te verlaten. Immers na 14u wordt een nieuwe standplaats in rekening gebracht. Indien u meer dan één plaats in beslag neemt, zal deze extra plaats ook in rekening gebracht worden (bv. vrachtwagen, aanhangwagen of u staat verkeerd geparkeerd).

Reserveren voor de parking, is op voorhand niet nodig, plaats is er volgens beschikbaarheid.

Tourbussen kunnen gratis parkeren op parking Bodart. Zie plannetje van Bodart parking – De bus kan stoppen voor het hotel om gasten op en af te laten. Vervolgens kan de bus zich parkeren op de gratis parking ‘Bodart’. Deze parking (onbewaakt maar veilig en veel gebruikt door tourbussen) is gelegen op 1 minuut rijafstand en +/- 15 minuten wandelafstand.

PARKING FACULTY CLUB (ONZE BUUR)

Bij Faculty Club heeft u een code nodig om gebruik te kunnen maken van hun gratis parking. Voor meer informatie omtrent de parking van Faculty Club kunt u rechtstreeks contact op nemen met hen, dit kunt u doen op het nummer; 00 32(0) 16 32 95 00 of via e-mail; info@facultyclub.be. Indien u te gast bent bij de Faculty Club en in het hotel logeert kunt u ook daar parkeren.

Bankgegevens

Naam bank                           : KBC Bank
Adres bank                           : Martelarenplein 22
B-3000 Leuven
Rekeningnummer               : 736-4036060-51
BIC/swift code                     : KRED BE BB
IBAN-nummer                      : BE 75 7364 0360 6051
BTW-nummer                      : BE 0434.903.854

Reservaties

Alle reservaties dienen schriftelijk worden bevestigd met vermelding van de kredietkaartgegevens, dit kan hetzij via mail of door middel van online booking op onze website (of die van derden). Telefonisch nemen we geen boekingen aan.

Prijzen

Elke reservatie wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de bevestiging van de betrokken reservatie van kracht zijn. Alle prijzen worden getoond inclusief btw en andere belastingen zijn betaalbaar in EURO. De prijzen kunnen eenzijdig, en zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd naar aanleiding van maatregelen van managementbeslissing of van overheidswege, met inbegrip van gewijzigde belastingen.

Op alle overnachtingen geldt een city taks van €1,00,- per persoon.

Groepstarieven gelden enkel bij gelijktijdige boeking van minimum 10 kamers . Indien dit aantal op de dag van aankomst niet wordt bereikt, zullen de standaardkamertarieven geldend op dat ogenblik onverlet van toepassing worden.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn te betalen binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

De facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd. Zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1 % op per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. In dat geval is bijkomend van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR als schadebeding.

Bij vertraging van betaling behoudt het Begijnhof Hotel zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang alle nog uit te voeren overeenkomsten te verbreken en de uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

Betaalwijze

Bij het uitchecken kunt u cash betalen of met een bank/kredietkaart. Wij aanvaarden Maestro, Visa, American Express en Eurocard/Mastercard. Facturatie van de kosten dient op voorhand aangevraagd en goedgekeurd te worden.

Annulatievoorwaarden

Een reservatie kan door individuele gasten worden geannuleerd tot 24.00u voor de dag van aankomst.

 • Bij annulatie tussen de 24 uur voor de dag van aankomst en 16.00u op de dag van aankomst wordt 50% van de kamerprijs van de eerste overnachting aangerekend.
 • Bij annulatie na 16 uur op de dag van aankomst of bij no show wordt 100% van de kamerprijs van de eerste overnachting aangerekend.

In geval van annulatie bij bookingsites van derden, gelden steeds de voorwaarden van deze bookingsites.

In dergelijk geval behoudt het Begijnhof Hotel zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd te beschouwen.

Voor groepen, waaronder elke boeking vanaf 10 kamers wordt verstaan, geeft een gedeeltelijke of volledige annulatie van het aantal personen aanleiding tot facturatie van de volgende annuleringskosten:

 • Annulatie tot één maand voor de dag van aankomst voor de eerste check-in datum: 20% van de volledige prijs van de gereserveerde diensten.
 • Annulatie tussen 1 maand en 16 dagen voor check-in* datum: 50 % van de volledige prijs van de gereserveerde diensten.
 • Annulatie tussen 15 en 6 dagen voor check-in* datum: 75% van de prijs voor de gereserveerde diensten.
 • Annulatie tussen 5 en 0 dagen voor check-in* datum: 100% van de prijs voor de gereserveerde diensten.

Begijnhof Hotel behoudt zich het recht voor om annulatiekosten af te boeken via de opgegeven creditcardgegevens. Bij elke betwisting van deze annulatiegegevens behoudt de directie het recht om eenduidig te beslissen.

Elke annulatie moet schriftelijk worden bevestigd en is finaal eens bevestigd door onze receptie.

Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt de gehele reservatiekost in rekening gebracht.

(*) aankomstdatum

Check-Out en Check-In

De klant kan inchecken vanaf 14.00u tot 23.00u op de dag van aankomst en dient uit te checken tussen 07.00u en 11.00u op de dag van vertrek.

Indien de gast zonder verwittiging zich niet heeft aangeboden om 16.00u, behoudt het Begijnhof Hotel zich het recht voor om de gereserveerde kamer zonder verdere verwittiging te verhuren aan een andere gast. Indien geen gelijkaardige kamer meer beschikbaar is wanneer de gast zich toch nog zou aanbieden na 16.00u heeft Begijnhof Hotel het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd te beschouwen zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de gast.

Groepen kunnen inchecken vanaf 16.00u tot 23.00u op de dag van aankomst en dienen uit te checken tussen 07.00u en 11.00u op de dag van vertrek.

Bij laattijdige check-out behoudt Begijnhof Hotel zich het recht voor om een bedrag van €30 per uur aan te rekenen.

Sleutels dienen bij check-out terug afgegeven te worden aan de receptie. Bij niet teruggave zal een bedrag van €50 per sleutel worden gefactureerd.

Early Check-In

Early check-in kan enkel gegarandeerd worden wanneer de nacht voordien gereserveerd werd. Indien er geen extra nacht gereserveerd werd kan er enkel op basis van beschikbaarheid en mits betaling van supplement (€20) voor 14u00 ingecheckt worden.

Late Check-Out

Late check-out (na 11u00) is enkel mogelijk mits akkoord van het hotel en betaling van supplement, aan €30 / extra uur, gedurende twee uren. Nadien wordt een extra nacht in rekening gebracht.

Ontbijt

Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in onze ontbijtzaal op het gelijkvloers. Als u uw ontbijt op uw kamer wilt nuttigen, kunt u de deurhanger invullen en deze voor middernacht buiten uw kamer aan de deur hangen.

De prijs voor een ontbijt bedraagt €19 per persoon voor gasten die op voorhand ontbijt in het hotel boekten, €25 voor externe gasten of gasten die tijdens het verblijf ontbijt bijboeken. Dit omdat extra voorzieningen voor bijkomende ontbijten op korte tijd moeten genomen worden.

Kinderen (mits vertoning van paspoort):

 • tussen 0 & 3 ontbijten gratis,
 • tussen 4 & 12 kost het €15 en
 • vanaf 13 jaar eten ze aan de prijs van volwassenen.

Openingsuren van het ontbijt:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 07.00u en 10.00u

Zaterdag, zon- & feestdagen tussen 07.30u en 11.00u

Om optimaal te genieten van ons ontbijt, dient u zich 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden voor het ontbijt, immers vanaf het sluitingsuur start het personeel met het opruimen van het ontbijtbuffet.

Glutenvrij ontbijt kan voorzien worden mits tijdige reservatie.

Foodbar

U kunt elke dag terecht in onze gezellige bar & brasserie tussen 11.00u en 23.00u*.

Onze brasserie serveert een beperkte selectie van gerechten tussen 12.00u en 18.00u, dineren kan tussen 18.00u en 21.30u*.

In onze prijzen zijn BTW & dienst inbegrepen.

*De laatste bestelling is steeds 15 minuten voor sluitingstijd.

Onze bar, brasserie en alle aanverwante ruimten staan geheel ter beschikking van onze klanten en gasten van buitenaf, maar niet voor commerciële doeleinden zonder vooraf onze receptie te verwittiging en goedkeuring te hebben ontvangen.

Kinderen

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.

Voor kinderen tot 2 jaar geldt een toeslag van €35 per nacht voor het gebruik van babybedjes.

Voor kinderen tot 12 jaar geldt een toeslag van €45 per nacht voor het gebruik van extra bedden.

Vanaf 12 jaar slapen kinderen in een volwassen bed, aan het tarief van volwassenen.

Minder Validen

Het hotel beschikt over 2 mindervalidenkamers, één kamer is op het gelijkvloers gelegen, de tweede kamer ligt op de eerste verdieping en is gemakkelijk bereikbaar via de lift. Deze kamers hebben bredere deuren en een beperkt aangepaste badkamer. Gelieve de beschikbaarheid van deze kamers na te vragen voor reservatie. Voor elektrische rolstoelgebruikers, beschikken onze hotelkamers niet over de nodige aanpassingen.

Huisdieren

Kleine huisdieren zijn toegelaten in het hotel, mits een supplement van €25 per nacht. Huisdieren zijn echter niet toegestaan in de ontbijtzaal, het bar en brasserie gedeelte, met andere woorden ruimten waar men eet of drinkt en dit om de hygiëne en de rust in deze ruimten te garanderen.

Uit respect voor andere gasten, onze tuin en de onderhoudsman, verzoeken we deze huisdieren zich niet te ontlasten in onze tuin.

Gelieve steeds bij reservatie te vermelden dat u een huisdier meeneemt en dit duidelijk (ras & grootte) te omschrijven. Indien dit niet per mail is verwittigd, behoudt de receptie of directie het recht om bij aankomst dit te weigeren.

Allergieën

Het Begijnhof Hotel beschikt over 2 hypoallergene kussenslopen en 2 hypoallergene matrashoezen. Voor wat betreft de donsdekens beschikken wij over echte dons en synthetisch. Gelieve in geval van allergie onze receptie hiervan bij reservatie-aanvraag (of ten laatste 2 dagen voor aankomst) van te verwittigen.

Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen, indien teruggevonden, worden aan de receptie bijgehouden gedurende één week. Nadien gaat het in een aparte opslag. Bij eventuele ophaling na die week, moet de gast ons tijdig verwittigen om het verloren voorwerp terug te leggen aan de receptie.

Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken Gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van de Gast aan hem of haar worden nagezonden. Het Begijnhof Hotel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp, ook niet tijdens verzending.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft prijsgegeven, en schenken we de gevonden voorwerpen aan de kringloopwinkel of het goede doel.

Sauna

Onze sauna bevindt zich op de tweede verdieping. Gelieve er rekening mee te houden dat de sauna steeds een 30 minuten op voorhand moet opgewarmd worden, dus gelieve tijdig hiernaar te informeren aan de receptie en te reserveren. (Sauna toegang op basis van beschikbaarheid.)

Het gebruik van de sauna kost €7,50 per persoon/uur.

Draadloos Internet

High-speed draadloos internet is in het geheel hotel beschikbaar en gratis voor gasten. Het paswoord om in te loggen is verkrijgbaar aan de receptie.

Safes

Elke kamer heeft een safe. De safe kan worden afgesloten met een cijfercode, gelieve hier attent mee om te springen.

Wasserij

Ieder stuk dat vóór 9u00 aan de receptie afgegeven wordt, zal de volgende dag vanaf 12u00 terugbezorgd worden. Voor een terugbezorging op dezelfde dag (21u00) wordt een supplement van € 32,10 in rekening gebracht. Er is geen dienst of terugbezorging op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Fitness

De fitness van ons hotel is dagelijks geopend tussen 8u30 en 23u00. Deze service wordt beperkt en gratis aangeboden aan onze hotelgasten. Het hotel is niet aansprakelijk voor ongevallen of letsels  voortkomend uit het (verkeerd) gebruik van de toestellen.

Verschil Kamers en Suites

Suites zijn ruimer qua oppervlakte en in tegenstelling tot de standaardkamers is het slaapgedeelte in de suites afgescheiden van het leefgedeelte waarin ook een salonnetje en een bureau te vinden is. Daarnaast is de badkamer ook ruimer en luxueuzer uitgerust (met een bubbelbad) en zijn er badjassen, slippers en luxe badproducten aanwezig.

Fietsverhuur

Wij hebben 4 damesfietsen en 4 herenfietsen ter beschikking voor verhuur. Per fiets bedraagt de huur € 15 per dag.

Fietsenstalling

Op onze hotelparking met camerabewaking hebben wij een fietsenstalling (half open overdekt huisje) waar kosteloos gebruik van gemaakt kan worden. Deze fietsenstalling is niet afsluitbaar.

Aansprakelijkheid van het Hotel

Het Begijnhof Hotel is ertoe gehouden de in de reservatiebevestiging vermelde diensten ter beschikking te stellen van de gast. De beschrijvingen, maten en kleuren en de foto’s en tekeningen in de prijsopgaven, catalogi en/of website zijn louter informatief. Indien Begijnhof Hotel in de onmogelijkheid verkeert (door plotse beschadiging/onbruikbaarheid van de kamer) om de gast het in de reservatiebevestiging omschreven verblijf ter beschikking te stellen is Begijnhof Hotel gerechtigd om de gast een ander verblijf ter beschikking te stellen van dezelfde categorie of de categorie die op dat ogenblik beschikbaar is. Daarbij neemt het Begijnhof Hotel de eventuele meerkost voor haar rekening (tot maximaal €100 bovenop de volledige verblijfprijs van het Begijnhof Hotel op het ogenblik dat de boeking in het Begijnhof Hotel is geplaatst). Het Begijnhof Hotel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen op de eigendommen van het hotel, met inbegrip van de parkeergelegenheid. Het Begijnhof Hotel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aangericht door derden aan de gast, behoudens voor de voorwerpen waarvoor een uitdrukkelijke en schriftelijke bewaargevingsovereenkomst werd afgesloten.

Aansprakelijkheid van de Gast

De Gast is aansprakelijk ten aanzien van Begijnhof Hotel voor alle schade die hij of de personen die hem vergezellen of waarover hij de hoede heeft toebreng(t)(en) aan de gebouwen van het Begijnhof Hotel of de interne of externe aanhorigheden, aan de goederen die het Hotel bemeubelen of er deel van uitmaken of aan het personeel of derden. Indien de gast schade aanricht aan de roerende en onroerende goederen van Begijnhof Hotel dient deze op eenvoudig verzoek van Begijnhof Hotel onmiddellijk en alleszins voor het vertrek van de gast te worden vergoed.
Zowel de openbare als de privéruimtes van Begijnhof Hotel zijn rookvrij. Per vastgestelde overtreding in hoofde van de gast en/of personen die hem vergezellen of waarover hij de hoede heeft, is de gast een schadevergoeding van € 150 verschuldigd. Begijnhof Hotel behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen te staken en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen indien de gast deze bepaling overtreedt.

Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden vallen uitsluitend onder de toepassing van het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Rechtbank van Leuven, zijnde de Rechtbank van Koophandel, of Rechtbank van Eerste Aanleg en Vredegerecht Eerste Kanton van Leuven.

 

Copyright 2018 | Begijnhof Hotel